Gauges


Add gauges in SgneepBox Desktop

Set Gauge XY Screen Position:

gauge_position [GAUGE_NAME] [X] [Y]

Example

#...
gauge_position gtest2 500 0
#...

Set Gauge Dimension in Pixel:

gauge_dimension [gauge_name] [width] [height]

Example

#...
gauge_dimension gtest2 200 180
#...

Set the Gauge Label

gauge_label [GAUGE_NAME] [LABEL]

Example

#...
gauge_label gtest Temp
#...

Set gauge check

gauge_check [GAUGE_NAME] [BACKUP_NAME]

Example

#...
gauge_check gtest2 16 yourscript
#...

Set Gauge Sensor

gauge_sensor [GAUGE_NAME] [SENSOR_TYPE]

SENSOR_TYPE= DHT11/22 | HCSR04 | FileData | Data | I/O | Image

Example:

#...
gauge_sensor gtest2 dht11
#...

Connect the Gauge with Sensor Data

gauge_connection [GAUGE_NAME] [SENSOR_TYPE] [GPIO_PIN] [GPIO_PIN2]

SENSOR_TYPE= dht11 | HCSR04 | FileData | Data | I/O | Image

Example:

#...
gauge_connection gtest2 dht11 18
#...

Complete Example:

#make a Gauge Indicator in Monitor/Touchscreen Device
gauge_range gtest2 -30 70
gauge_label gtest2 Temp
gauge_position gtest2 500 0
gauge_dimension gtest2 200 180
gauge_check gtest2 7 yourFunction
gauge_sensor gtest2 dht11
gauge_connection gtest2 dht11 18
gauge_run gtest2
Powered by Sgneep.com